måndag 8 april 2013

"Jeg elsker Norge"

Budskap til Norge
ved Kjell Gunnar Lohne

 Jeg elsker Norge

«Jeg har Norge i mine planer i denne tid, Jeg vil virke igjennom Norge både apostolisk og profetisk. Helt fra tidenes morgen valgte jeg ut blant annet lille Norge i sammen med Israel til å være land som skal være hode. Jeg vil vise min allmakt på og igjennom Norge.»

«Israel er min øyensten og mitt hjerte barn, og landet er en profetisk klokke. Norge derimot er et profetisk land, som skal fungere som et talerør for meg.»  

«Johannes, døperen hadde denne oppgaven som en forløper og veirydder, før Jesus skulle inntre i sin tjeneste på jorden. I Norge har det vært vanskelig å være profet, og en grunn er at det ligger et profetisk kall over landet, som Satan har prøvd å hindre. Han har med sine løgner og listige planer nesten ødelagt Norge. Men nå reiser jeg landet opp igjen i stråleglans.»

«Jeg har sett hvordan dere kristne har vært hale og ikke hode. Jeg er iblant dere i disse dager og kaller dere på nytt til en hellig strid for landet. Dette kall til tjeneste går ut til mitt folk i hele landet, spesielt til det dere kaller menigheter og de enkelte troende. Våkne opp fra sløvheten og ta i bruk alle de våpen dere har fått av meg. Jeg har overvunnet alle onde krefter for dere.»

«Jeg har åpnet for dere dører i deres nærmiljø og der dere har deres daglige virke. Der dere går, blir mitt rike synlig. Der dere går inn, må Satan gå ut, dere er lys, og lyset fortrenger alltid mørket. Jeg har beseiret alt det onde, og dere skal administrere denne seier, i mitt navn.»

«Satan har prøvd å stenge meg ute fra viktige områder av samfunnet. I mitt ord, Bibelen står det skrevet at dersom jeg ikke får bygge huset, så bygger man forgjeves. Det gjelder også huset Norge. Mine barn, bygg med visdom og åpenbaring, kunnskap og forstand. Jeg er grunnen dere skal bygge på.»

«Jeg står foran døren og banker. Nå banker jeg på dørene, først til dere som har meg som Herre og frelser. Deretter banker jeg på dørene i samfunnet. Undervisning, Helse og Omsorg, Næring, Lov og Rett, Styring og Øvrigheter, Kultur og Kreativitet. Når jeg er inne og får styre og lede på disse felt, da kommer Norge i en leder posisjon. Jeg har mange resurser som vil bli frigitt for å kunne utføre de oppdrag som ligger klar for Norge, de bare venter på å bli løst ut.»

«Norge er under min behandling. Dersom dere som er mitt folk ydmyker dere og ber, vil jeg lege landets frafall. Søk først mitt rike og min rettferdighet, så vil alt det andre komme på plass. Denne forandring som jeg vil gjøre i Norge, skjer ikke ved makt eller våpen, men bare ved min Ånd. Jeg vil styrke dere mine barn, ved at dere søker meg i ånd og sannhet. Jeg vil salve dere, fylle dere på nytt med min Ånd. Min Ånd skal være i dere og over dere til tjeneste.»

Jeg har et skifte på gang i Norge
«Jeg holder på å grave opp de gamle brønner som gav Norge fremgang. Dersom du leser Norges historie, så vil du se at Gud har gitt sine ambassadører beskjeder om hans planer for landet. Jeg reiste opp menn og kvinner, som skulle gå foran for å vise vei.»

(Noen fikk kall til å være forløpere i forskjellige områder i samfunnet. En av dem var Hans Nielsen Hauge. Gud reiste Hauge opp i en tid der det var mangel på det meste i Norge. Vi er nå i en tid der det trengs en ny retning for landet vårt.)

«Frykt ikke for Norge, jeg har mine planer for landet. Jeg har tjenester som er utrustet av meg for å gjenopprette landet etter min standard og det kall jeg har for landet. Disse tjenester får mandat til å forandre landet så jeg kan få tale til landet.»

(Disse tjenerne kan lignes med Daniel, Moses, Josef, Josva og Nehemja. Men vi lever i en ny pakt, som gjør at disse gaver vil utøve en gitt autoritet fra meg. De vil fungere i team med andre tjenester, som apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Jeg opplever at vi har vært for opptatt med menigheten, at vi nesten har glemt å være ambassadører i denne verden. Jødene har forstått dette, og gjort seg bemerket på mange områder i verden, de er best på det meste. Gud vil at også vi skal være blant de beste, fordi vi også er Guds folk.
Gud reiser i dag opp mange forbedere i Norge, vil du være en av dem?)

«Dere som er mine barn, vil oppleve store og underfulle ting, dører som har vært stengt for dere, er nå åpnet av meg. Dere vil oppleve en større tørst etter mitt ord, hvor dere går. Denne tørst etter meg og ordet har jeg lagt ned i det norske folk. Dere som tror, er de som skal mette de som tørster.»

«Jeg er livets brød for Norge. Jeg vil fylle Norge med min herlighet, dersom dere slipper meg inn.»

«Dere mine barn må ikke være redde for å utfordre Satan og hans demoner. Når dere ikke helbreder syke, driver ut onde ånder i mitt navn så vokser den negative ånde-verdens innflytelse. Dere må våkne opp og reise dere for å bruke den autoritet jeg har gitt dere. Det norske folk trenger å se under, tegn og mirakler. De er beviser på at jeg lever i dag. Jesus gjorde det og dere kan gjøre det og skal gjøre det. Mitt ord forteller, at de som tror, skal gjøre de samme gjerninger som Jesus gjorde.»

«Dere som leser mitt ord har nok sett at Profeten Elias levde under tider med mye åndskamper, som det også er i dag. Han fikk i oppdrag å utfordre Baals profetene. Dette skjedde på fjellet Karmel. Baals profetene ropte og ropte på sin gud, men de fikk ikke svar. Elias bad til meg den levende Gud, og jeg svarte med ild fra himmelen. Dette var en maktdemonstrasjon fra himmelen. Jeg er den samme i dag. Jeg har all makt, og denne makt har dere i mitt navn, Jesu navn.»

«Nå spør jeg dere, vil dere være med å vende Norge tilbake meg?»

Fra BØLENDE LAM’s blad
Den Profetiske Røst

Tidningen kan laddas ned som pdf-fil och läsas i sin helhet  här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar