onsdag 4 april 2012

Ett ord till de nordiska länderna

Under EU-bönen i Stockholm i oktober 2009 då Sverige var ordförandeland framfördes följande budskap:

Et profetisk ord i starten av møtet:
Hesekiel kap. 37, v. 9 – 10
Joel kap. 2, v. 12 – 18

"Våkn opp mitt folk i Norden.
Våkn opp til bønn og strid.
Jeg har en kamp som jeg vil vinne i de nordiske land.
Mine gjenfødte barn, i denne striden er dere min armé.
Vær frimodig. Gå inn i striden.
Frykt ikke. Seieren er sikker, men striden blir hard.
Ta på min fulle rustning til angrep mot ondskapens makter.
Dere er trygge under Jesu blods beskyttelse.
Takk for seieren i Jesu navn! Amen."


A prophetic word in the beginning of the meeting:

"Wake up my people in The Nordic Countries
Wake up to pray and to fight.
I have a battle I will win in the Nordic Countries.
My born again people, you are my army in this battle.
Be encouraged. go into the battle.
Don’t fear. The victory is sure, but it will be a strong fight.
Put on the hole armour of God to fight against the evil power.
You are secure in the blood of Jesus.
Give thanks for the victory in The Name of Jesus. Amen"


http://profetiskt.blogspot.se/2009/11/ett-budskap-till-guds-folk-i-de.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar