måndag 2 april 2012

Skakningar i Norden - Marc Dupont


Skakningar i Norden - Marc Dupont
2003-03-12

"Domen börjar över Guds hus och allra först över ledarskapet. Herren kommer med en orkan över ledarna. Deras andliga ben skall slås undan under dem. Det skall kännas som en jordbävning under dem.

Några skall förlora sin ställning, andra kastas ut ur sina samfund, andra offras av folket i den egna gemenskapen.

Men Herren säger: liksom orkanen skall även ett härlighetsmoln komma över er. Var inte som folket, som Herren kallade till berget men som flydde från Herrens närvaro.

Var inte rädda för det allraheligaste! Var inte rädda för den fruktansvärde Guden! Darra inför Guds Ord i kärlek och vördnad. Låt mina tjänare komma till min tron, säger Herren.

Frukta inte jordbävningen, för jag står bakom den. Frukta inte skakningarna, för allt i era hjärtan, som inte är av mig, skall skakas! När ni faller skall jag resa upp er.

Frukta inte människor, frukta inte kritik, dra er inte undan min närvaro, för jag reser upp nya ledare, får som hör min röst, människor efter mitt hjärta. De skall betjäna mitt folk och tvätta dess fötter. Mitt folk renas av det ord jag talar till dem, men det behöver få sina fötter tvättade för att kunna närma sig min helighet och härlighet.

En sak återstår: ledarna i Norden, i alla samfund, måste skaka av sig denna världens smuts och lära sig att sitta vid mina fötter. Jag skall lära dem ödmjukhet och kärlek; och de skall ta de ord som uttalas från tronen, de skall ta mitt hjärtas rop till mitt folk, och i ödmjukhet och kärlek tvätta dess fötter.

Mitt folk i Norden har matthetens och modlöshetens ande, men jag skall ikläda er en lovsångens mantel. Jag skall ställa era fötter stadigt på den klippa som heter ‘intimitet med Gud’, och ni skall aldrig mera skakas kraftigt. Ni skall lära känna er Guds kärlek i stor kraft. Jag skall lägga en ny sång i era hjärtan och många skall se och frukta, se och frukta Herren Gud, de som ännu inte gjort det.

Jag säger till ledarna i Norden, i alla olika grupper; jag skall smälta er samman i min ande, och ni skall veta vad det innebär att stå på helig mark, och ni skall veta vad det innebär att betjäna Kristi kropp”

Källa: http://efterkristus.wordpress.com/2011/09/27/tilltal-till-det-andliga-ledarskapet-i-norden-ii/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar